Legeria

Gaur egungo arauketak kontagailu adimendunei egiten die erreferentzia, eta ez sare elektriko adimendunei beren osotasunean. Araudia betetzea aukeratzat hartu da anbizio handiko proiektu bat gauzatzeko, maila guztietan adimenduna den sare baterantz egiteko, hala nola BIDELEK SAREAK.

Europako 2009/72/EE direktiba, elektrizitatearen barne-merkatuaren arau komunei buruzkoa.

Europako 2009/72/EE Direktibak ezartzen du kontagailuen % 80k adimendunak izan behar dutela 2020rako.

Espainiako legediak 1110/07 EDaren bidez zehazten duenez, 15 kW baino gutxiagoko kontagailuek orduen araberako diskriminazioa eta telekudeaketako aukera izan behar dute 2018ko abenduaren 31 baino lehen.

Comments are closed.

BIDELEK - © 2013-2014